Visa du học Úc

Thông tin chung về visa du học Úc

Loại visa du học Úc mà bạn xin để du học là loại 500, bất luận bạn xin bậc học- ngành học nào. Hồ sơ xin visa cần nộp online. Thời gian xét visa khoảng 4 – 8 tuần (tùy từng thời điểm). Thời hạn visa du học Úc được cấp tối đa là 5 năm. Học xong khóa cao đẳng 2 năm bạn được ở lại làm việc 1,5 năm, học xong khóa đại học hoặc thạc sỹ dạng lên lớp  2 năm trở lên bạn được ở lại 2 năm, học xong thạc sỹ dạng nghiên cứu 2 năm trở lên hoặc tiến sỹ – bạn được ở lại 4 năm. Bạn có thể xin đinh cư theo dạng tay nghề nếu đủ điều kiện.

Khi là CÔNG DÂN VIÊT NAM thì tùy theo TRƯỜNG HỌC mà bạn xin học, visa của bạn sẽ bị coi là:

1. Ở mức độ rủi ro cao, khi đó bạn phải chứng minh năng lực tài chính và tiếng Anh với Văn phòng visa;

2. Ở mức độ rủi ro thấp, khi đó bạn KHÔNG phải chứng minh năng lực tài chính/ tiếng Anh với Văn phòng visa.

Trong cả hai trường hợp trên thì khi cần, văn phòng visa vẫn CÓ QUYỀN YÊU CẦU CUNG CẤP BẰNG CHỨNG tài chính/ tiếng Anh.

Khi bạn phải chứng minh năng lực tài chính/ tiếng Anh thì:

Về chứng minh năng lực tài chính, bạn có thể chọn:

  • Trình sổ tiết kiểm đủ ăn, ở, học trong 1 năm, hoặc:
  • Trình bằng chứng thu nhập >=60,000AUD- 70,000AUD/ năm; hoặc:
  • Bằng chứng bạn tham gia chương trình trao đổi học sinh hoặc có học bổng.

Về chứng minh năng lực tiếng Anh: bạn có thể chọn một trong số các kì thi được công nhận dưới đây và cần đạt điểm theo quy định cụ thể đã nêu:

– Kỳ thi PTE A

+ Điểm tối thiểu vào học thẳng: 42

+ Điểm tối thiểu khi học thêm 10 tuần: 36

+ Điểm tối thiểu khi học thêm 20 tuần: 30

– Kỳ thi IELTS

+ Điểm tối thiểu vào học thẳng: 5.5

+ Điểm tối thiểu khi học thêm 10 tuần: 5.0

+ Điểm tối thiểu khi học thêm 20 tuần: 4.5

– Kỳ thi TOEFL internet

+ Điểm tối thiểu vào học thẳng: 46

+ Điểm tối thiểu khi học thêm 10 tuần: 35

+ Điểm tối thiểu khi học thêm 20 tuần: 32

– Kỳ thi TOEFL giấy

+ Điểm tối thiểu vào học thẳng: 527

+ Điểm tối thiểu khi học thêm 10 tuần: 500

+ Điểm tối thiểu khi học thêm 20 tuần: 450

– Kỳ thi Cambridge

+ Điểm tối thiểu vào học thẳng: 162

+ Điểm tối thiểu khi học thêm 10 tuần: 154

+ Điểm tối thiểu khi học thêm 20 tuần: 147

– Kỳ thi OET: Pass

Ngoài ra, nếu là học sinh phổ thông bạn cần lưu ý:

  • Tuổi bắt đầu vào học:

– Lớp 9:  <17 tuổi
– Lớp 10: <18 tuổi
– Lớp 11: < 19 tuổi
– Lớp 12: <20 tuổi

  • Phụ huynh học sinh có thể đi theo bảo trợ con dưới 18 tuổi
  • Học sinh cấp 1 chỉ được cấp visa tối đa là 2 năm – sau đó gia hạn khi hết hạn

Các bài đã đăng