San-xuat-kinh-doanh-08

Các khóa học chuyên ngành Kinh doanh tại QUT

Các khóa học ngành Kinh doanh tại ĐH Queensland University of Technology:

 1. Diploma in Business – Văn bằng ngành Kinh doanh
 2. Bachelor of Business (Accountancy; Advertising, Economic; Finance; c) (BS05) – Cử nhân Kinh doanh (Kế toán; Quảng cáo, Kinh tế; Tài chính; Kế hoạch tài chính; Quản lý nguồn nhân lực; Kinh doanh quốc tế; Quản lý; Marketing; Quan hệ công chúng)
 3. Bachelor of Business (Dean’s Honours) (BS06) – Cử nhân Kinh doanh (BS06)
 4. Bachelor of Business – International (BS08) –  Cử nhân Kinh doanh – Quốc tế (BS08)
 5. Graduate Certificate in Business and Communication (BS37) – Văn bằng ngành Kinh doanh và Truyền thông (BS37)
 6. Graduate Certificate in Business (Accounting; Applied Finance; Behaviroral Economic; Forensic Accounting; Human Resource Management; Intergated Marketing Communication; Interdisciplinary; International Business; Management; Marketing;Professional Accounting; Public Relation; Stategic Avertising)(BS39) – Văn bằng ngành Kinh doanh (Kế toán; Tài chính ứng dụng; Kinh tế hành vi; Kế toán pháp y, Quản lý nhân sự; Tích hợp tiếp thị truyền thông; Liên ngành; Kinh doanh quốc tế; Quản lý; Marketing, Kế toán chuyên nghiệp; Quan hệ công chúng; Quảng cáo chiến lược) (BS39)
 7. Graduate Certificate in Business Admintration (GS87) – Văn bằng ngành Quản trị kinh doanh (GS87)
 8. Bachelor of Business/Bachelor of Information Techology (IX22 ) – Cử nhân Kinh doanh / Cử nhân Công nghệ Thông tin (IX22)
 9. Bachelor of Business/ Bachelor of Games and Interactive Enviroment (IX93 ) – Cử nhân Kinh doanh / Cử nhân Trò chơi điện tử và Môi trường Tương tác (IX93)
 10. Bachelor of Business/Bachelor of Law ( Honours) (IX81) – Cử nhân Kinh doanh / Cử nhân Luật (Honours) (IX81)
 11. Bachelor of Business/Bachelor of  Engineering ( Honours) (IX59) – Cử nhân Kinh doanh / Cử nhân Kỹ thuật (Honours) (IX59)
 12. Bachelor of Business/Bachelor of Mathematics (IX30) – Cử nhân Kinh doanh / Cử nhân Toán học (IX30)
 13. Bachelor of Business/Bachelor of Creative Industries (ID01) – Cử nhân Kinh doanh / Cử nhân Công nghiệp Sáng tạo (ID01)
 14. Bachelor of Business/Bachelor of  Communication (ID05) – Cử nhân Kinh doanh / Cử nhân Truyền thông (ID05)
 15. Bachelor of Business/Bachelor of  Design ( Architecture ) (ID 21) – Cử nhân Kinh doanh / Cử nhân Thiết kế (Kiến trúc) (ID 21)
 16. Bachelor of Business/Bachelor of  Science (IX23) – Cử nhân Kinh doanh / Cử nhân Khoa học (IX23)

Để có thêm thông tin tư vấn miễn phí, Quí vị vui lòng đăng ký tư vấn tại Văn phòng Đại diện tuyển sinh của Đại học Queensland University of Technology như sau:

Công ty Tư vấn Du học VIP (VIP Study Overseas)

Hotline/Viber/Zalo/Whatsap: 098 678 1890.

Email:  duhocvip@gmail.com. Website:  http://duhocvip.com/

Du học VIP – dẫn đầu về chất lượng dịch vụ tư vấn du học Úc.

Chúng tôi làm việc vì quyền lợi của du học sinh Việt Nam và sự phát triển của cộng đồng!

Các bài đã đăng