CCC-ParentsImage

Các khóa học chuyên ngành Giáo dục và Tiếng Anh tại QUT

Các khóa học chuyên ngành Giáo dục và Tiếng Anh tại ĐH Queensland University of Technology:

I. Các chuyên ngành Giáo dục

 1. Bachelor of Education ( Early childhood) (ED39) – Cử nhân Giáo dục (Mầm non) (ED39)
 2. Bachelor of Education ( Primary) (ED49) – Cử nhân Giáo dục (Tiểu học) (ED49)
 3. Bachelor of Education ( Secondary)(ED59) – Cử nhân Giáo dục (Trung học) (ED59)
 4. Graduate Certificate in Education ( Early Years; General Studies; Inclusive Education; Leadership and Management; TESOL; STEM in Education) (EU60) – Văn bằng Giáo dục (Giáo dục Mầm non; Nghiên cứu tổng quát; Giáo dục hòa nhập; Lãnh đạo và quản lý; TESOL; STEM trong giáo dục) (EU60)
 5. Bachelor of Education (EU70) – Cử nhân ngành Giáo dục (EU70)
 6. Bachelor of Education (Secondary)/ Bachelor of Business (ID25) – Cử nhân Giáo dục (Trung học) / Cử nhân Kinh doanh (ID25)
 7. Bachelor of Education (Secondary)/ Bachelor of Fine Arts ( Creative writing; Dance; Drama; Film, Screen and New Media; Music; Visual Arts) (ID24) – Cử nhân Giáo dục (Trung học) / Cử nhân Mỹ thuật (Sáng tạo nội dung; Nhảy ; Kịch; Phim Màn Ảnh và Truyền thông mới; Âm nhạc; Visual Arts) (ID24)
 8. Bachelor of Education (Secondary)/ Bachelor of Information Technology (ID22) – Cử nhân Giáo dục (Trung học) / Cử nhân Công nghệ Thông tin (ID22)

II. Tiếng Anh và Chương trình chuyển tiếp

 1. General English Program (QE05 – QE45) – Chương trình tiếng Anh tổng hợp (QE05 – QE45)
 2. Intensive Program (QC07) – Chương trình Tiếng Anh chuyên sâu (QC07)
 3. Standard Foundation (QC08) – Tiếng Anh Nền tảng tiêu chuẩn (QC08)
 4. Extended Foundation (QC09) – Tiếng Anh Nền tảng mở rộng (QC09)

 

Để có thêm thông tin tư vấn miễn phí, Quí vị vui lòng đăng ký tư vấn tại Văn phòng Đại diện tuyển sinh của ĐH Queensland University of Technology như sau:

Công ty Tư vấn Du học VIP (VIP Study Overseas)

Hotline/Viber/Zalo/Whatsap: 098 678 1890.

Email:  duhocvip@gmail.com. Website:  http://duhocvip.com/

Du học VIP – dẫn đầu về chất lượng dịch vụ tư vấn du Úc.

Chúng tôi làm việc vì quyền lợi của du học sinh Việt Nam và sự phát triển của cộng đồng!

 

Các bài đã đăng