Danh sách ngành nghề thiếu hụt nhân lực tại New Zealand 2021

Cơ hội được làm việc và định cư tại một trong những quốc gia đáng sống nhất thế giới đang trở nên dễ dàng hơn, khi có rất nhiều ngành nghề tại New Zealand đang thiếu hụt nhân lực. Và Chính phủ nước này đang có những chính sách nhằm khuyến khích sinh viên quốc tế làm việc và sinh sống tại New Zealand sau khi học xong. Hãy cùng điểm qua một số ngành nghề đang có nhu cầu tuyển nhân lực trong năm 2021-2025:

Nông lâm nghiệp

Nghề nuôi ong

Đáp ứng một trong yêu cầu:

 • Giấy chứng nhận Quốc gia cho nghề nuôi ong (NZQF Cấp 3)
 • Giấy chứng nhận của NZ cho nghề nuôi ong (NZQF Cấp 4)
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm nghề có liên quan trong môi trường thương mại

Hoặc

 • Tối thiểu 5 năm làm nghề nuôi ong trong môi trường thương mại

Nghề trồng cây

Đáp ứng một trong yêu cầu:

 • Bằng chứng nhận cho nghề trồng cây (NZQF Cấp 6)
 • Giấy chứng nhận Quốc gia cho Nghề làm vườn (Nghề trồng cây) (NZQF Cấp 4)
 • Giấy chứng nhận cho nghề trồng cây (NZQF Cấp 4)

Và:

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm nghề có liên quan

Quản lí nông trại

Đáp ứng một trong yêu cầu:

 • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Nông nghiệp (NZQF Cấp 4) (Ngành liên quan là Chăn nuôi bò sữa hoặc Chăn nuôi bò thịt)
 • Giấy chứng nhận của NZ cho Nông nghiệp (NZQF Cấp 4) (Ngành liên quan là Chăn nuôi bò sữa hoặc Chăn nuôi nói chung)
 • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Nông nghiệp (Quản lý sản xuất) (NZQF Cấp 4 hoặc 5) (Ngành liên quan là Chăn nuôi bò sữa hoặc Chăn nuôi gia súc)
 • Giấy chứng nhận của NZ cho Quản lý sản xuất Công nghiệp chính (NZQF Cấp 5) (Ngành liên quan là Sản xuất chăn nuôi)
 • Bằng chứng nhận về Nông nghiệp (NZQF Cấp 5)
 • Bằng chứng nhận Quản lý Nông trại (NZQF Cấp 6)

Và:

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

Chế biến thịt gia cầm

Đáp ứng một trong yêu cầu:

 • Bằng chứng nhận về Nông nghiệp (NZQF Cấp 5)
 • Bằng chứng nhận Quản lý nông trại (NZQF Cấp 6)
 • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Quản lý thịt gia cầm (NZQF Cấp 4)
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm quản lý trong trang trại gà

Hoặc

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm quản lý trong trang trại gà

Quản lí nông học

Đáp ứng một trong yêu cầu:

 • Cử nhân Khoa học Nông nghiệp (Nghề làm vườn) (NZQF Cấp 7)
 • Cử nhân Khoa học Ứng dụng (Nghề làm vườn) (NZQF Cấp 7)
 • Bằng chứng nhận Quản lý Nghề làm vườn (NZQF Cấp 6)
 • Bằng chứng nhận Nghề làm vườn (NZQF Cấp 5)
 • Bằng chứng nhận của MIT cho Nghề làm vườn (NZQF Cấp 5)
 • Bằng chứng nhận của RBC cho Nghề làm vườn (NZQF Cấp 5)
 • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Nghề làm vườn (Nâng cao) (NZQF Cấp 5) (Ngành liên quan là Sản xuất cây ăn quả và Nghề làm vườn sản xuất)

Và:

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

Quản lí trang trại/quản lí bộ phận

Đáp ứng yêu cầu:

 • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Sản xuất thịt lợn (Chăn nuôi) (NZQF Cấp 4)
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

Sản xuất rượu

Đáp ứng một trong yêu cầu:

 • Cử nhân Nghề trồng nho và Rượu học (NZQF Cấp 7)
 • Tốt nghiệp Cao đẳng Nghề trồng nho và Rượu học (NZQF Cấp 7)
 • Cử nhân Khoa học Rượu (NZQF Cấp 7)
 • Cử nhân Nghề trồng nho (NZQF Cấp 7)
 • Cử nhân Khoa học Rượu và Nghề trồng nho (NZQF Cấp 7)
 • Tốt nghiệp Cao đẳng Nghề trồng nho (NZQF Cấp 7)
 • Tốt nghiệp Cao đẳng Rượu học (NZQF Cấp 7)

Hoặc

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

Xây dựng

Thanh tra giám sát

Đáp ứng một trong yêu cầu:

 • Cử nhân Công nghệ Ứng dụng – Xây dựng (NZQF Cấp 7)
 • Cử nhân Khoa học Xây dựng (NZQF Cấp 7)
 • Cử nhân Xây dựng (NZQF Cấp 7)
 • Cử nhân Xây dựng (Quản lý công trình) (NZQF Cấp 7)
 • Cử nhân Xây dựng (Kinh tế xây dựng) (NZQF Cấp 7)
 • Cử nhân Xây dựng (Giám sát chất lượng) (NZQF Cấp 7)
 • Tốt nghiệp Cao đẳng Quản lý Dự án Xây dựng (NZQF Cấp 7)
 • Bằng Quốc gia Giám sát Điều khiển Thi công (Công trình Vừa và Lớn) (NZQF Cấp 6)
 • Bằng Quốc gia Công nghệ Kiến trúc (NZQF Cấp 6)
 • Bằng Quốc gia Quản lý Công trình (NZQF Cấp 6)
 • Bằng Quốc gia Giám sát chất lượng (NZQF Cấp 6)

Và:

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

Quản lí dự án xây dựng

Đáp ứng yêu cầu:

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành xây dựng hoặc cầu đường
 • Kinh nghiệm quản lý nhân viên
 • Bằng lái xe hợp pháp

Kỹ thuật viên giám sát

Đáp ứng một trong yêu cầu:

 • Cử nhân Giám sát (NZQF Cấp 7)
 • Cử nhân Giám sát Danh dự (NZQF Cấp 7)
 • Bằng Quốc gia Giám sát (NZQF Cấp 6)

Hoặc

Là Thành viên Chuyên gia của Viện Giám sát viên NZ

Kỹ thuật Khoa học Không gian/Khảo sát địa chất

Đáp ứng một trong yêu cầu:

 • Cử nhân Giám sát (NZQF Cấp 7)
 • Cử nhân Giám sát Danh dự (NZQF Cấp 7)
 • Bằng Quốc gia Giám sát (NZQF Cấp 6)

Và:

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

Hoặc

Là Thành viên Chuyên gia của Viện Giám sát viên NZ

Giáo dục

Nghiên cứu sinh bậc sau Tiến sĩ

Yêu cầu:

Tiến sĩ Triết học (NZQF Cấp 10)

Giảng viên Đại học

Yêu cầu:

Tiến sĩ Triết học (NZQF Cấp 10) hoặc Thạc sĩ Triết học (NZQF Cấp 9)

Kỹ thuật

Chuyên viên thiết kế Kỹ thuật Dân sự/ Điện tử/ Cơ khí

Đáp ứng một trong các yêu cầu:

 • Bằng Quốc gia Kỹ sư Cơ khí (NZQF Cấp 6)
 • Bằng Quốc gia Kỹ sư Kỹ thuật Điện (NZQF Cấp 6)
 • Bằng Quốc gia Kỹ thuật Dân sự Ứng dụng (NZQF Cấp 6)
 • Bằng chứng nhận của NZ là Kỹ sư Dân sự, Điện hoặc Cơ khí (NZQF Cấp 6)
 • Bằng chứng nhận của NZ là Kỹ sư Dân sự (NZQF Cấp 6)

Kỹ thuật viên Cơ khí

Đáp ứng một trong các yêu cầu:

 • Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí (NZQF Cấp 7)
 • Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí Danh dự (NZQF Cấp 8)

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

Kế toán

Là thành viên của một trong các tổ chức sau:

 • Thành viên chính thức hoặc dự bị của Chartered Accountant hoặc là một Associate Chartered Accountant của NZ Institute of Chartered Accountants
 • Thành viên chính thức hoặc dự bị như là một Associate hoặc Certified Practising Accountant của CPA Australia

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

Y tế & Dịch vụ Xã hội

Chuyên viên gây mê

Yêu cầu:

 • Đăng ký hành nghề tại NZ như là một Chuyên viên gây mê lâm sàng với Hội đồng Khoa học Y tế của NZ
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

Chuyên viên Nha khoa

Yêu cầu:

Đăng ký hành nghề tại NZ như là một Chuyên viên Nha khoa với Hội đồng Nha khoa của NZ

Nha sĩ

Yêu cầu:

Đăng ký hành nghề tại NZ như là một Nha sĩ hay Chuyên gia Nha khoa với Hội đồng Nha khoa của NZ

Kỹ thuật viên Phòng thí nghiệm Y tế

Yêu cầu:

 • Đăng ký hành nghề tại NZ như là một Kỹ thuật viên Phòng thí nghiệm Y tế lâm sàng với Hội đồng Khoa học Y tế của NZ
 • Tối thiểu 12 tháng kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm y tế hay trung tâm hiến máu

Điều dưỡng viên

Yêu cầu:

 • Đăng ký hành nghề tại NZ như là một Điều dưỡng viên lâm sàng với Hội Điều dưỡng NZ
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm Điều dưỡng về Tâm thần

Nhân viên Y tế tại gia (không tính tại chức)

Yêu cầu:

Đăng ký hành nghề tại NZ như là một nghề tạm thời có liên quan hoặc lâm sàng với Hội đồng y học NZ

Chuyên viên Y tế (tự do)

Yêu cầu:

 • Đăng ký hành nghề tại NZ như là một nhà sinh lý học lâm sàng về huyết học với Hiệp hội Sinh lý học lâm sàng
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

Dược sĩ

Yêu cầu:

Giấy chứng nhận Quốc gia ngành Dược thuộc bên Bệnh viện & Cộng đồng (NZQF Cấp 5)

Thợ chụp ảnh (Chụp ảnh y học)

Yêu cầu:

 • Bằng Cử nhân hoặc Cao đẳng có liên quan (NZQF Cấp 7 trở lên)
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

Dầu khí

Chuyên viên điều hành nhà máy hóa chất

Yêu cầu:

 • Giấy chứng nhận Quốc gia ngành Năng lượng & Hóa chất (Điều hành quy trình) (NZQF Cấp 4)
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan trong ngành dầu khí

Chuyên viên điều hành xăng dầu

Yêu cầu:

 • Giấy chứng nhận Quốc gia ngành Năng lượng & Hóa chất (Điều hành quy trình) (NZQF Cấp 4)
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan trong ngành dầu khí

Nhà địa chất

Yêu cầu:

 • Cử nhân Khoa học với Bằng danh dự ngành Địa chất (NZQF Cấp 8)
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan trong ngành dầu khí

Nhà địa chất và dầu khí học

Đáp ứng một trong yêu cầu sau:

 • Cử nhân Khoa học với Bằng danh dự ngành Địa chất (NZQF Cấp 8)
 • Thạc sĩ Khoa học ngành Địa chất hoặc Toán học (NZQF Cấp 9)

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan trong ngành dầu khí

Cố vấn Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp

Đáp ứng một trong yêu cầu sau:

 • Giấy chứng nhận Quốc gia Sức khỏe & An toàn nghề nghiệp và Tuân thủ Pháp luật (NZQF Cấp 4)
 • Giấy chứng nhận Quốc gia Sức khỏe & An toàn nghề nghiệp (Phối hợp) (NZQF Cấp 4)

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan trong ngành dầu khí

Quản lý sản xuất

Đáp ứng một trong yêu cầu sau:

 • Cử nhân Khoa học hoặc Cử nhân Kỹ thuật (NZQF Cấp 7)
 • Cử nhân Khoa học hoặc Cử nhân Kỹ thuật Danh dự (NZQF Cấp 8)

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan trong ngành dầu khí

Thương mại

Kỹ thuật viên đồ nhựa

Đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

 • Chứng chỉ quốc gia về Công nghệ chế biến nhựa (NZQF cấp độ 4)
 • Bằng cao đẳng trong ngành Công nghệ chế biến nhựa (NZQF cấp độ 5)

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm các ngành nghề tương đương

Khoa học

Nhà hóa học (bao gồm phân tích hóa học)

Đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

 • Cử nhân Khoa học ngành Hóa học (NZQF cấp độ 7)
 • Cử nhân Khoa học danh dự ngành Hóa học (NZQF cấp độ 8)

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm công việc tương đương trong phòng phân tích thí nghiệm

Các bài đã đăng