Du học sinh được làm thêm không giới hạn thời gian và làm việc tại Úc tới 6 năm sau khi học xong

Theo các báo cáo, COVID-19 đã gây ra tình trạng thiếu nhân lực trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại nước Úc. Chính vì vậy, chính phủ Úc đã nới lỏng thời gian làm thêm của visa sinh viên, áp dụng cho tất cả sinh viên đang theo học cũng như sinh viên mới đến nước Úc và mong muốn bắt đầu công việc ngay cả trước khi khóa học bắt đầu. Họ cũng sẽ có thể làm việc hơn 40 giờ mỗi tuần trong bất kỳ lĩnh vực nào của nền kinh tế.

Các biện pháp tạm thời này vẫn được áp dụng cho đến khi có thông báo mới. Sinh viên phải đảm bảo rằng họ nhận thức được bất kỳ thay đổi nào đối với các điều kiện thị thực, bao gồm cả quyền làm việc.

Bộ Nội vụ Úc khuyến cáo sinh viên vẫn phải đảm bảo tiến độ khóa học dù có sự linh hoạt về số giờ làm thêm.

“Nếu sinh viên quốc tế hủy đăng ký và ngừng tham gia các lớp học hoặc không đáp ứng tiến độ thì có thể vi phạm các điều khoản trong thị thực”, Bộ Nội vụ Úc lưu ý trong thông báo.

Bên cạnh đó, chính phủ Úc cũng áp dụng chính sách hỗ trợ sinh viên quốc tế cởi mở hơn bao giờ hết với chính sách cho phép sinh viên quốc tế ở lại làm việc tới 6 năm sau khi tốt nghiệp tại các trường đại học trong khu vực “regional” và cộng thêm 5 điểm khi tính điểm định cư tại nhiều khu vực.

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 16/11/2019, sẽ có 3 phân loại khu vực:

  1. Loại 1:“Major Cities” gồm Sydney, Melbourne, Brisbane => các khu vực này không thuộc REGIONAL nên chính sách không có thay đổi.
  2. Loại 2:“Major Regional Centres” như Perth, Adelaide; Gold Coast; Sunshine Coast; Newscastle; Lake Macquarie; Wollongong; Geelong; Hobart => Sinh viên sẽ được ở lại thêm 1 năm cho visa 485-TR sau khi hoàn thành các khoá từ Cử nhân trở lên.
  3. Loại 3:Tất cả các vùng khác ngoài 2 vùng trên, sinh viên sẽ được ở lại thêm 2 năm cho visa 485-TR sau khi hoàn thành các khoá từ Cử nhân trở lên.
  • Thời gian sinh viên được cấp visa ở lại làm việc tại Úc sau khi học xong như bảng sau (tính là số năm ở lại làm việc)
Vùng/thành phố Cao đẳng Đại học Thạc sỹ Tiến sỹ
Thành phố lớn:

Sydney, Melbourne, Brisbane

2 2 3 4
Các thành phố nhỏ hơn:

Perth, Adelaide,

the Gold Coast,

the Sunshine Coast, Canberra,

Newcastle

Lake Macquarie, Wollongong/Illawarra, Geelong and Hobart

2 3 4 5
Các thành phố nhỏ còn lại 2 4 5 6

 Nguồn tham khảo: Website chính phủ Úc

Các bài đã đăng