Định cư New Zealand diện tay nghề

New Zealand là địa điểm thu hút nhiều người định cư bởi chất lượng cuộc sống tốt, dịch vụ hiện đại và đầy đủ. Chính phủ New Zealand luôn tạo điều kiện để du học sinh có thể ở lại làm việc sau khi hoàn thành chương trình du học, nhằm chất lượng nền kinh tế. Theo chính sách định cư của New Zealand, sinh viên quốc tế thuộc nhóm định cư diện tay nghề.

Quy trinh xin định cư New Zealand diện tay nghề

 • Đương đơn phải đệ trình Đơn bày tỏ Sự quan tâm (EOI) lên Bộ di trú New Zealand.
 • Đơn được xét duyệt và nếu đủ điều kiện, đương đơn sẽ được mời nộp Đơn xin định cư lên Bộ di trú New Zealand.
 • Đơn xin định cư sẽ được xét duyệt và đương đơn sẽ được thông báo kết quả cuối cùng, có thể rơi vào 1 trong 3 trường hợp:
 1. Đương đơn được chấp thuận cho thường trú tại New Zealand.
 2. Đương đơn được chấp thuận cho visa làm việc tại New Zealand (Visa làm việc là loại visa tạm thời trong thời gian đợi thường trú).
 3. Đương đơn bị từ chối cấp visa.

Đơn bày tỏ Sự quan tâm (EOI)

Để nộp đơn EOI, bạn cần thỏa mãn các yêu cầu:

 • Thỏa mãn các điều kiện cơ bản để xin visa thường trú.
 • Đạt trên 100 điểm theo thang điểm di trú New Zealand.

Khi đã đáp ứng được các yêu cầu, đương đơn được đưa vào Rổ EOI. Các đương đơn có số điểm trên 140 điểm sẽ được mời nộp Đơn xin định cư lên Bộ di trú New Zealand.

Điều kiện xin visa tay nghề new Zealand

 • Đương đơn cần trong độ tuổi từ 20 – 55 tuổi
 • Đương đơn thỏa mãn các điều kiện về sức khỏe.
 • Đương đơn thỏa mãn các điều kiện về tư cách.
 • Đối với một số ngành nghề nhất định, đương đơn phải có đăng ký hành nghề.
 • Đương đơn có trình độ Anh ngữ tương đương IELTS ít nhất 6.5.
 • Những người phụ thuộc trên 16 tuổi đi theo đương đơn phải có trình độ Anh ngữ tương đương IELTS ít nhất 5.0

Những quyền lợi khi là công dân New Zealand

Chính phủ New Zealand luôn tạo điều kiện tốt nhất cho người nước ngoài được định cư tại New Zealand. Khi trở thành công dân nước này, bạn sẽ được hưởng nhiều quyền lợi lên quan đến điều kiện sống, giao thông vận tải, công việc và cơ hội nghề nghiệp, cơ sở y tế cũng như các cơ sở giáo dục. Cụ thể:

 • Trực tiếp bầu ra Chính phủ New Zealand.
 • Được ứng cử vào Quốc hội.
 • Có quyền xin hộ chiếu New Zealand, tự do nhập cảnh vào Úc cũng như các quốc gia miễn thị thực cho công dân New Zealand.
 • Đăng ký cho con cái sinh ở nước ngoài được nhập quốc tịch Úc theo diện “Nguồn gốc xuất thân”.
 • Được cơ quan ngoại giao Úc giúp đỡ về mọi mặt khi ở nước ngoài.
 • Có cơ hội làm việc trong tất cả các vị trí thuộc Lực lượng Quốc phòng và Công chức Úc.
 • Được áp dụng học phí cho công dân nếu tham gia các khóa học tại các hệ thống Trường Công Lập New Zealand
 • Được hưởng phúc lợi xã hội, y tế,…
 • Và theo chính sách gần đây nhất có thể bạn sẽ được Chính Phủ chi trả một khoản lương cơ bản hàng tháng.

Bên cạnh đó bạn sẽ phải thực hiện những nghĩa vuh của một công dân New Zealand.

Các bài đã đăng