student-visa

Các loại visa du học New Zealand

Để chính thức con đường du học New Zealand, điều quan trọng là bạn phải có được visa du học. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu với bạn một số loại visa du học New Zealand.

Fee paying Student Visa

Đặc điểm: 

 • Sinh viên được học fulltime tại New Zealand
 • Được làm việc part time 20 giờ/ tuần hoặc full time vào các ngày nghỉ lễ
 • Nếu dưới 13 tuổi cần có bố mẹ hoặc người bảo hộ đi cùng
 • Thời hạn Visa: 4 năm

Các giấy tờ cần thiết

Giấy tờ tùy thân

 • Passport
 • 2 ảnh nếu nộp đơn giấy, 1 ảnh nếu nộp online
 • Chứng nhận sức khỏe:
 • Chụp X quang lồng ngực
 • Xác nhận của công an (có thể có hoặc không)

Giấy xác nhận nhập học

 • Tên khóa học, thời gian khóa học, chi tiết khóa học
 • Dưới 18 tuổi, phải có xác nhận nơi ở phù hợp với: Code of Practice for the Pastoral Care of International Students (đang có thay đổi luật chưa có chi tiết)
 • Bản xác nhận của trường chứng minh đủ khả năng tham gia khóa học và hoàn toàn phù hợp

Học phí

 • Xác nhân học bổng và đã đóng học phí
 • Nếu có vay nhà nước hoặc ngân hàng thì phải có giấy tờ xác nhận
 • Bảo hiểm (Medical and travel Insurance): học PhD không cần bảo hiểm

Chứng minh tài chính

 • Có khoảng NZ $15.000 để cover học phí trong 1 năm, hoặc có NZ $1250/ tháng.
 • Hoàn thành Financial Undertaking for a Student’ form
 • Giấy tờ chứng minh mình đã chi trả tiền ở
 • Đủ chi phí mua tiền vé sau khi học xong
 • Giấy tờ cho phép đi làm:
 • Đối với học sinh lớp 11-12, muốn đi làm phải được sự cho phép của trường và sự đồng ý của bố mẹ

Visa trao đổi sinh viên (Student exchange visa)

Đặc điểm:

 • Cho phép tham gia vào các chương trình trao đổi của các trường ở New Zealand
 • Được làm việc part time 20 giờ/ tuần hoặc full time vào các ngày nghỉ lễ
 • Không cần đóng học phí (considered as domestic student)
 • Thời hạn: 4 năm

Các giấy tờ cần thiết

 • Tương tự Fee paying student ở giấy tờ tùy thân, bảo hiểm, ..
 • Phải có xác nhận khóa học Exchange: thư từ Scheme organaiser

Visa du học được hỗ trợ bởi Chính phủ nước ngoài (Foreign Goverment Supported Student Visa)

Đặc điểm:

 • Được học full time tại New Zealand
 • Được làm việc part time 20 giờ/ tuần hoặc full time vào các ngày nghỉ lễ
 • Thời hạn: 4 năm

Các giấy tờ cần thiết

 • Tương tự Fee paying visa
 • Giấy xác nhận nhà nước sẽ chi trả: học phí,  chi phí ăn ở, Và xác nhận có nhân thân tốt (good Character)

Pathway Student Visa

Đặc điểm:

 • Cho phép học tới 3 khóa học ở New Zealand, hoàn thành xong mới được đăng kí tiếp (one after other)
 • Không được phép mang theo người thân
 • Được làm việc part time 20 giờ/ tuần hoặc full time vào các ngày nghỉ lễ
 • Thời hạn: 5 năm

Các giấy tờ cần thiết:

 • Tương tự Fee Paying Student Visa
 • Study Pathway:
  •    Cung cấp thư từ Pathway Education Provider
  •    Chi tiết  các khóa sẽ học cũng như ngày kết thúc của từng khóa

Vocational Trainee Student Visa

Đặc điểm:

 • Đăng kí học nghề tại New Zealand, học hàng hải tại Manukau Polytechnic
 • Được làm việc part time 20 giờ/ tuần hoặc full time vào các ngày nghỉ lễ
 • Thời hạn: 12 tháng
 • Bố mẹ hoặc con cái không được đi theo cùng

Các giấy tờ cần thiết:

 • New Zealand employer guarantee:
 • Học sinh học hàng hải phải được công ty xác nhận chi trả các chi phí:
  •    Nhà ở, tiền phí quay về nước

Các bài đã đăng